Jarnbro Skogs AB olika tjänster

Vi erbjuder er flertal olika tjänster inom skogsbruk:

Vedförsäljning
Ved är en billig förnyelsebar energikälla.

Slutavverkning
Fördelen med att använda oss till detta arbete är att ni får ut maximalt värde ur er skog.

Gallring
När vi gallrar är slutresultatet det som räknas, inte produktionen på maskinerna per timme.

Röjning
Genom röjningen läggs grunden för vad som skall bli det ekonomiska utbytet av ert skogsinnehav.

Vi arbetar för både industrin och för enskild skogsägare.

För mer information klicka på de olika tjänsterna till höger.

Röjning

Vi sköter din röjning Genom röjningen läggs grunden för vad som skall bli det ekonomiska utbytet av ert skogsinnehav. Röjningen skall göras så snart som…

Gallring

Vår gallringstjänst När vi gallrar är slutresultatet det som räknas. Inte produktionen på maskinerna per timme. Vi vill lämna efter oss ett bestånd som är…

Slutavverkning

Slutavverkning för bästa resultat Fördelen med att använda oss till detta arbete är att ni får ut maximalt värde ur er skog. Vi tar ut specialsortiment…

Övrigt

Ved till kamin och panna  Ved är en billig förnyelsebar energikälla. Vedeldning kan hålla en människa varm, både vid huggningen i skogen, vid lastning och…