Slutavverkning

Slutavverkning för bästa resultat

Fördelen med att använda oss till detta arbete är att ni får ut maximalt värde ur er skog. Vi tar ut specialsortiment så mycket som det bara går, även om inte minimikvantiteten uppnås. Ni behöver ej betala de avgifter som vanligen tas ut vid för små leveranser.

• Vi åtar oss avverkningsuppdrag från såväl stora som små skogsägare.

• Vi köper virke på rot, som leveransvirke eller avvekningsuppdrag.

• Vi erbjuder garanterat netto på både slutavverning och gallring.

Och lämnar givetvis samma service till er skogsägare som de rena virkesköparna gör. Skillnaden är att ni kan använda samma avverkningsföretag, oavsett vilken ni levererar ert virke till. Vilket betyder att ni kan gå samman och på så vis få upp volymen. Därmed billigare avverkning pga. att flyttning och väglagning, bara behöver göras en gång. Kostnaden för detta kan vid små volymer bli betydande.

Vi har lång

erfarenhet av allt som har med skog att göra och kan lova ett förstklassigt arbete. Nöjda kunder är i längden det enda sättet att få uppdrag till våra maskiner.

Röjning

Vi sköter din röjning Genom röjningen läggs grunden för vad som skall bli det ekonomiska utbytet av ert skogsinnehav. Röjningen skall göras så snart som…

Gallring

Vår gallringstjänst När vi gallrar är slutresultatet det som räknas. Inte produktionen på maskinerna per timme. Vi vill lämna efter oss ett bestånd som är…

Övrigt

Ved till kamin och panna  Ved är en billig förnyelsebar energikälla. Vedeldning kan hålla en människa varm, både vid huggningen i skogen, vid lastning och…