Röjning

Vi sköter din röjning

Genom röjningen läggs grunden för vad som skall bli det ekonomiska utbytet av ert skogsinnehav. Röjningen skall göras så snart som träden börjar växa ihop.

Låt inte lövet ta överhanden. Speciellt tallen är känslig för att bli undertryckt av lövet.

Vi kan ge er råd om hur ni skall göra, eller om ni vill, utföra röjningen åt er.

Ungskogs-röjning. Röjningen är en av de viktigaste åtgärderna för att den framtida skogen skall producera så mycket och högkvalitativt virke som möjligt. Det lägger också grunden till att kunna gallra skogen, så att storm och snö inte ödelägger beståndet efter gallringen. Röjningen bör utföras när stammarna är mellan 2-4 m höga.

Vill man senarelägga förstagallringen kan man röja en gång till när stammarna nått en grovlek i brösthöjd på 7-8 cm. På detta sätt får man ett högre netto vid förstagallringen, samtidigt som beståndet efter gallringen blir tåligare mot snöbrott och stormar.

Man skall dock tänka på att inte röja gran under växtperioden, detta ökar risken för angrepp av skogsröta.

Anlitar ni oss, utförs röjningen på ett professionellt sätt.

Gallring

Vår gallringstjänst När vi gallrar är slutresultatet det som räknas. Inte produktionen på maskinerna per timme. Vi vill lämna efter oss ett bestånd som är…

Slutavverkning

Slutavverkning för bästa resultat Fördelen med att använda oss till detta arbete är att ni får ut maximalt värde ur er skog. Vi tar ut specialsortiment…

Övrigt

Ved till kamin och panna  Ved är en billig förnyelsebar energikälla. Vedeldning kan hålla en människa varm, både vid huggningen i skogen, vid lastning och…