Gallring

Vår gallringstjänst

När vi gallrar är slutresultatet det som räknas. Inte produktionen på maskinerna per timme. Vi vill lämna efter oss ett bestånd som är oskadat och där inte 60% av volymen kommer från upptagna vägar. Att gallra och röja är en investering. Gallringar ger som regel ett ekonomiskt överskott, men vi tycker att slutresultatet är det som skall räknas. Pengarna får bli grädden på moset.

Att gallra är att vidareutveckla den process som började vid senaste slutavverkning. Den tid som förflutit fram till att beståndet gallras är c:a 30-50 år. Röjning bör göras ungefär 15 år efter plantering. Vid gallring görs ett viktigt vägval för ungskogsbeståndet. Den gallringsform som väljs spelar en avgörande roll för beståndets utveckling fram till slutavverkningen. De metoder som används idag kallas för hög-gallring, låg-gallring och kvalitets-gallring.

Det råder delade meningar om vilken metod som bör användas. Vanligast hos de stora skogsbolagen är kvalitetsgallring, bland de mindre skogsägarna används vanligen en kombination av låg- och kvalitetsgallring. För vår del får uppdragsgivaren bestämma efter att vi givit vår syn på det aktuella objektet.

Röjning

Vi sköter din röjning Genom röjningen läggs grunden för vad som skall bli det ekonomiska utbytet av ert skogsinnehav. Röjningen skall göras så snart som…

Slutavverkning

Slutavverkning för bästa resultat Fördelen med att använda oss till detta arbete är att ni får ut maximalt värde ur er skog. Vi tar ut specialsortiment…

Övrigt

Ved till kamin och panna  Ved är en billig förnyelsebar energikälla. Vedeldning kan hålla en människa varm, både vid huggningen i skogen, vid lastning och…