Järnbro Skog AB
Jarnbro Skog AB • V:a Hungvik Rörviken • 671 95 KLÄSSBOL • Tel. 0570-241 65 • E-post: info@jarnbros.se
 

Här kör vi nu..
Här redovisar vi pågående arbeten
Läs mer>>

Eco-Log Demo
Eco-Log ordnade visning av 560D och 574C
Läs mer>>

Ny maskin
Nya Rottnen på plats
Läs mer>>Röjning

Ett pågående arbete i Västra Hungvik där vi  fått i uppdrag att återbeskoga ett område som avverkats och därefter lämnats att sköta sig själv, med tveksamt resultat.

Vi har nu röjt och hyggesränsat. Nu i vår kommer  hjälpplantering med stora barrotsplantor att ske, under en gles skärm av löv. Några kala ytor planteras som vanligt med potts. 

Älgskador är också ett problem i området. men om några år skall vi ha skapat ett fint blandskogsbestånd med bra tillväxt.  

 
 
Design från Set Communication AB & KonsultPoolen