Järnbro Skog AB
Jarnbro Skog AB • V:a Hungvik Rörviken • 671 95 KLÄSSBOL • Tel. 0570-241 65 • E-post: info@jarnbros.se
 

Här kör vi nu..
Här redovisar vi pågående arbeten
Läs mer>>

Eco-Log Demo
Eco-Log ordnade visning av 560D och 574C
Läs mer>>

Ny maskin
Nya Rottnen på plats
Läs mer>>Gallring i Värmlandsskogarna

Här visar vi exempel på utförda gallringsuppdrag som genomförts i vår regi.

 

Före

Förstagallring:

Beståndet  är 37 år ojämnt slutet med c:a 2000 stam per ha.

 

 
     

Efter

Då boniteten i beståndet var svag, valde vi att ta bort c:a 800 - 900 stam per ha, för att skapa bra växtförhållande för de som blev kvar.

Efter ungefär 15 år är det dags att ta ner beståndet till 500-700 stam per ha.

 

 

Gallrat bestånd som ej röjts

Så här blir det ofta när man inte skött ungskogsröjningen. Rötternas utbredning och kronans utbredning sammanfaller i stort sett.

Alltså liten krona = dåligt utvecklat rotsystem, som får till följd att beståndet blir känsligt för snö och vind. 

 
     

Gallrat bestånd som varit röjt

Här kan man se att andelen grönkvist är bra och kronans utbrednig säkerställer ett stabilt rotsystem.

Tillväxten i ett sådant bestånd blir betydlig bättre än i ovanstående exempel.

 
 
 
Design från Set Communication AB & KonsultPoolen